Évforduló

Ezt a blogot egy évvel ezelőtt nyitottam. Az egy év alatt 2237 egyedi látogatója volt a blognak és 3254 lapletöltés történt.

Köszönöm az érdeklődést.

Bertók Zoltán

2016 március 15.

 

HÍREK

2016 január 23-án délután 14 órakor előadást tartok a faluban "A falu az 1700-as években" címmel. Szó lesz a betelepülésről, az Urbáriumról, azokról a családokról, akik   1800-ig letelepedtek a faluban.

 

Bertók Zoltán

 


 

Köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek meghallgatni előadásomat és köszönöm a szervezést Bata Zoltánnak, a falu polgármesterének és lelkes segítőinek.

 

Bertók Zoltán

 


 

ELŐSZÓ

                                                                      

Amikor  elkezdtem  kutatni azt, hogy kik is  voltak az elődeim,  eljutottam oda is, hogy keresni kezdtem az okot: „ Vajon mikor, honnét és miért jöttek ide erre a településre?” És amikor elénk  kerül egy néhány száz évvel korábbi dokumentum, egyszer csak elkezdődik egy  kutatási szenvedély, ami hajtja az embert  parókiákra, lelkészi hivatalokba, levéltárakba,temetőkbe, fel az internetre és a még élő tanukhoz. És mint valami mozaikokat, próbálom összerakni a megtalált dokumentumokból a falu , vagy a családok történetét.  Az én generációm szülei voltak az utolsók, akik még a falu 200 éves önellátó gazdálkodása szerint éltek, hisz a nagyobb létszámú betelepülés az 1760-80-as évekre tehető és az 1960-as termelőszövetkezet megalakulásával ért véget. 

A cikkek gyűjtését, csoportosítását a fenti kategóriákba rendeztem el. 

Várom azok jelentkezését, akik rendelkeznek dokumentumokkal, vagy vállalnák egy-egy terület feldolgozását. Már most szeretném kifejezni köszönetemet azoknak, akik rendelkezésemre bocsájtották családi fotóikat, hogy azokból válogassak és osszam meg az érdeklődőkkel. Köszönet:

Antalics Erikának, Antalics Vilmosnak, Antalics Dénesné kereszt anyámnak,Árpádi Attilának, Balogh Gyuláné Bözsi nénémnek, Bata Juliska nénémnek Csicsóból, Bata Zolinak, Bertók József kántornak, Takács Józsefné Bertók Magdának Véséről, Bognár Jolánnak, Bognár Katicának, Kovács Rudolfé Bözsi nénémnek, Lovász Lajosné Záborszky Magdának , Peti Istvánnak, Takács Tibornak, Takács Andornak Véséről, Varga Árpádnak Budapestről és Zámbó Boriskának.

Az alábbi, erre a célra létrehozott e-mail címem: patibertokzoli@gmail.hu

Pat 2015 március 15.

 

Bertók Zoltán

 

 

A Wikipediára feltöltött falutörténet a következő:

Először 1332-ben említik a települést, akkori Potoch alakban, a pápai tizedjegyzékben. A 15. században a Kanizsai család birtokaihoz tartozik, de1445-46 környékén eladták várnagyuknak, Bakonoki Török Lászlónak, aki felvette a Pati előnevet. 1486-ban Mátyás király elvette a birtokot Török Lászlótól és a Tolnai Bornemissza János alkincstárnoknak adományozta, aki Mátyás királynál kegyelmet eszközölt ki Török Lászlónak, és a föld egy részét sikeresen visszaadta. 1776-ban a település Vrancsics Pál ezredes és Tahy Imre birtoka.

18. század közepén elzavart szlovén (vend) evangélikus családok települtek le a faluban. A türelmi rendelet érvénybe léptével sok szlovén visszatért hazájába, mások itt maradtak és a 19. századra beolvadtak a magyar népességbe „.


Pat község történetéről először egy műsor kertében hallgathattak előadást a leszármazottak Bertók József evangélikus kántor és Bertók Pál előadásában 1981-ben. E műsorban hangzottak el először a fenti történeti adatok, melynek forrásaként akkor az előadók egy, a miháldi plébánia tulajdonában lévő kiadványt neveztek, amely Somogy vármegye településeinek történetével foglalkozik. A török pusztítás után azonban elnéptelenedett a település, gyakorlatilag kihalt, pusztaként szerepeltette leírásában a történetíró az 1700-as évek első felét.

Az 1981-es faluműsor meghallgatható a www.pat.nagykar.hu internetes címen, valamint a blog nyitó oldali linkjén.

Az elmúlt közel két év kutatása eredményeként a fenti rövid falutörténeti ismertetőt az alábbiakban szeretném kiegészíteni és módosítani:

Pat község Zala megye délkeleti részén, közvetlenül a megyehatáron helyezkedik el. Történelme során előbb Zala megyéhez, majd a 18. sz. közepétől Somogy megyéhez tartozott egészen 1948 augusztus 1-ig. Ezen időponttól ismét Zala megyéhez tartozik.

Először 1332-ben említik a települést a pápai tized jegyzékben , Potoch néven. A 15. században a Kanizsai család birtokaihoz tartozik Pooth néven, de 1445-ben eladták várnagyuknak, Bakónoki Török Lászlónak, aki felvette a Pathi előnevet. 1486-ban azonban a birtok felét át kellett adnia Tolnai Bornemissza János alkincstárnoknak. A 16. század elején a birtokot a tóthi Lengyel család szerezte meg, azonban a 17. század közepén a török hadjáratok , vagy a járványok miatt a település elnéptelenedett. Kanizsa 1690-es felszabadulása idején Patt mint puszta szerepel a felmérésekben. A 17. század végén és a 18. század első évtizedeiben többen is igényt tartottak a területre ( Ropoly Miklós, Széchenyi György, Thury család ) , de a tóthi Lengyel család bizonyította tulajdonjogát a birtokhoz. Tőlük bérelte a birtokot Somssich Antal, Somogy megye alispánja, aki az 1730-as években itt is lakott. Az 1769-72-es Urbárium szerint Path egy részének, majd később az egésznek a birtokosa Vrancsics Pál ezredes lett. Tőle Boronkay József vette meg 1791-ben a birtokot, majd lánya házassága révén szállt át a birtok gr. Festetics Imrére a 19. század elején. gr. Festetics Imre halála után fia Miklós vette át a birtokok irányítását, de pénzügyi gondok miatt eladta a család 1832-ben gr. Zichy Károlynak.

A falu népességét az 1750-60-as években magyar katolikus családok alkották és csak az 1760-as évek végén, az 1770-es évek elején települtek be evangélikusok ( zömében a vend vidékről) . Az 1770-es éveket követően gyorsan nőtt a falu lakossága, 1785-ben már közel 200 fő volt. A népesség folyamatosan nőtt a 19. és a 20. században, 1930-ban Pat lélekszáma meghaladta a 600 főt. Ezt követően elindult a csökkenés, és napjainkban a falu lélekszáma szinte azonos az 1785. évi lélekszámmal. Az az időpont, amikor a mai leszármazottak ősei többségében már letelepedtek,

                                                                  1769. 

 

0.16 mp